Kontakt

Loci Stella kören har upphört.

Men uppstått i ny tappning med namnet Stella Nova

Ordförande för Stella Nova är:

Agnetha Linnerhed mobil 0723 14 56 68  E-post agneta.linnerhed@gotland.se