Historik

Hösten 2019

Söndag 29 september kl 1800 i Visborgskyrkan. Sensommarkonsert.

Söndag 1 december kl 1800 i Visborgskyrkan. Adventskonsert.

Söndag 15 december kl 1900 i Bro kyrka. Julkonsert.

Våren 2019

Söndag 10 mars Musikalkonsert i Sundbybergs kyrka

tillsammans med Sundbybergs kyrkokör och en symfoniorkester

Söndag 28 april kl 15.00 Afternoon tea I Väskinde bygdegård

Lördag 25 maj kl 1400 Vårkonsert Tingstäde kyrka

Söndag 26 maj kl 18.00 Vårkonsert i Gammelgarns kyrka

 

Hösten 2018

Söndag 11 november kl 15.00 Ted Gärdestadkonsert i St Hansskolans aula

Söndag 2 december Adventskonset kl 18.00 Visborgskyrkan

Lördag 22 december julkonsert i Bro kyrka kl 16.00

 

Våren 2018

Lördag 5 maj Musikgudstjänst Visborgskyrkan Locistella och Sundbybergs kyrkokör Söndag 27 maj Vårkonsert i Visborgskyrkan kl 19.00                                                      Söndag 3 juni Vårkonsert i Gammelgarns kyrka kl 18.00

Hösten 2017

Söndag den 15 oktober kl 15.00 Afternoon tea I Västerhejde bygdegård              Söndag 3 dec kl 18.00  Adventskonsert Visborgskyrkan                                        Söndag den 17 dec kl 18.00 Julkonsert i Bro kyrka

Våren 2017

2 april  kl 15.00 Musikalkonsert på St Hansskolans aula                                                             14 maj kl 18.00 Vårkonsert i Gammelgarns kyrka                                                                        28 maj kl 19.00 Vårkonsert i Visborgskyrkan

Hösten 2016

27 november kl 1900 Adventskonsert Visborgskyrkan                                                                18 dec kl 15.00 Julkonsert Gammelgarn Kyrka                                                                              18 dec kl 1800 Bro Kyrka

Våren 2016

10 april kl 16.00 Konsert i Kungsholmens kyrka
24 april söndag kl 16,00 konsert på St Hans med Glimra och Locistella
29 maj kl 18.00 Vårkonsert i Visborgskyrkan

Hösten 2015

8 november söndag  kl 15.00 Årets-körkonsert på S:t Hansskolan med hemlig gäst.

29 november kl 18.00 Adventskonsert i Visborgskyrkan

20 december kl 1800 Julkonsert i Bro kyrka

Våren 2015

6 januari kl 19.00 Roma kyrka julkonsert.                                                                                         19 april kl 1500 Afternoon tea i Väskinde bygdegård.                                                 

10 maj Vårkonsert i Visborgskyrkan kl 18.00.

24 maj Vårkonsert i Kräklingbo  kyrka kl 19.00.

Hösten 2014

8 november kl 1600 S:t Hansskolans Aula Jubileumskonsert med Py Bäckman som gästartist.

9 november kl 1600 Dalhem kyrka Jubileumskonsert med Py Bäckman som gästartist.

1:a Advent kl 18.00 Visborgskyrkan Adventskonsert.

20 december Bro kyrka kl 15.00 och Visborgskyrkan kl 1800 Julkonsert. Gästsolist: Philip Jalmelid

Våren 2014

16 februari Afternoon tea i Väskinde bygdegård
11 maj kl 19.00 Vårkonsert i Gammelgarns kyrka
1 juni kl 18.00 Vår/sommarkonsert Visborgskyrkan

Hösten 2013

1:a December Adventskonsert Visborgskyrkan kl 17.00
22:a December julkonsert i Hejnum kyrka kl 1800

Våren 2013

14 april Afternoon Tea i Lokrume bygdegård 15.00
19 maj Vårkonsert i Visborgskyrkan

Hösten 2012

30 sept Bunge kyrka kl 1900.
2 decemeber 1:a Advent Visborgskyrkan kl 1800
6 januari 2013 Gaudete av Öhrvall i Väskinde kyrka kl 16.00 och
Visborgskyrkan kl 1900

Våren 2012

6/4 Långfredagen. Vi sjunger i Visborgskyrkan kl 11.00
22/4 Söndag. Konsert med Gotlands Officerskör och folkmusikgruppen Kummin i Hemse.
29/4 Söndag. Konsert med Gotlands Officerskör och folkmusikgruppen Kummin i St Hansskolans aula, Visby.
13/5 Konsert i Visborgskyrkan 19.00
6/6  Vårkonsert i Fole kyrka kl 1900

Hösten 2011

9 oktober           Höstkonsert i Stenkumla kyrka kl 1900
20 november     Afternoon tea i Dalhem bygdegård kl 1500
27 november     Sång på stan i samband med julskyltning
18 december     Julkonsert i Bro kyrka kl 1600 och Visborgskyrkan kl 1900

Våren 2011

9 april Wallmans Salonger i Lokrume Bygdegård
22 april  Improperierna mm i Visborgskyrkan kl 1100
15 maj  Vårkonsert i Visborgskyrkan kl 1900
27 maj  Körfestival. Ruinsång i S:t Clemens ruin kl 1810
28 maj  Körfestival. Avslutning konsert kl 1700 i Almedalen.