Styrelsen

Ordförande Elisabeth Mannby

Sekreterare Maj-Britt Segerlund

Kassör Per-Rune Lindby

Ledamot Anna Svantesson

Ledamot Ulla Murat

Konstnärlig ledare Gudrun Wessman (adjungerad)